Nhạc chế về vợ "vợ là vợ mà cơm là cơm, phở nhiều nước hơn cơm"

Tin từ Alo Tin Mới - 2017/08/2 12:54:56

Hay quá anh em dân nhậu vào xem học hỏi này =))))))

Phợ là phợ mà cơm là cơm... :v :v

Ứng dụng Android hiển thị Assistive Touch như IPhone

Xem bài viết gốc Alo Tin Mới